Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky serveru red-4you.com

Serverem se rozumí webová stránka www.red-4you.com.

Uživatelem „Návštěvníkem” Serveru (dále jen “Návštěvník”) je osoba starší 18-ti let, která dobrovolně souhlasí se zahájením využívání služeb Serveru. Návštěvník vyhledává a zobrazuje informace uložené na Serveru pomocí osobního počítače, tabletu a mobilního telefonu.
 
Uživatelem „Inzerentem” využívajícím služeb Serveru (dále jen “Inzerent”) je soukromá osoba starší 18-ti let nebo podnik (agentura, klub, apod.) reprezentovaný fyzickou či právnickou osobou, která dobrovolně souhlasí s zahájením využíván služeb Serveru. Inzerent vkládá na Server informace v textové a obrazové podobě za účelem propagace své osoby a svých služeb nebo za účelem propagace třetích osob a podniků, případně jejich služeb, pokud je k tomuto Inzerent třetími stranami zmocněn. Inzerent využívající placené služby Serveru uvádí v Profilu (viz.níže) údaje potřebné pro fakturaci.

Registrace
Registraci na Serveru provádí Inzerent, rozumí se jí vložení informací souvisejících s prezentací Inzerenta a dále vložení údajů nutných pro fakturaci zpoplatněných služeb Serveru Inzerentovi. Registrací vzniká smluvní vztah mezi Provozovatelem a Inzerentem, a to na dobu neurčitou. Informace uvedené Inzerentem při registraci podléhá právnímu řádu České republiky.
 
Profil
Registrací Uživatele na Serveru vzniká Uživatelský profil (dále jen „Profil“). Pomocí funkcí v Profilu může Uživatel zahájit inzerci a spravovat zveřejňované informace o své osobě/podniku na Serveru.
Server představuje online (=internetovou) platformu pro zajištění veřejně dostupné inzerce a prezentace Inzerentů s cílem zprostředkování vztahu nabídky a poptávky mezi Návštěvníky a Inzerenty, a to zejména v oblasti seznámení osob. 
Služby serveru umožňují zobrazovat, tisknout, mazat a jinak pracovat s textovými a obrazovými informacemi zveřejněnými na Serveru. Server je využíván Návštěvníky a Inzerenty. Tyto všeobecné obchodní podmínky Serveru upravují právní vztahy vznikající mezi Provozovatelem a Uživateli Serveru a dále mezi jednotlivými Uživateli (Návštěvníky a Inzerenty).
 
Práva a povinnosti Uživatelů
Uživatel Serveru souhlasí s následujícími pravidly.
Uživatel si je vědom toho, že vstupuje na www stránky obsahující sexuálně explicitní a erotické materiály.
Uživatel si je vědom toho, že Server ani Provozovatel není agenturou nebo podnikem zajišťující jakékoli eskortní, erotické ani jiné služby na Serveru inzerovaných.
Veškerý obsah Serveru je vytvářen osobami s pověřením podniků, organizací nebo soukromými osobami.
Provozovatel nenese v žádném případě odpovědnost za obsah, cenu, kvalitu ani aktuální dostupnost inzerovaných služeb.
Provozovatel nenese odpovědnost za obsah a pravdivost informací zveřejněných jednotlivými inzerenty a to ani v případě, že byl Provozovatel předem upozorněn na případnou chybu v těchto informacích.
Uživatel bude vždy jednat tak, aby k obsahu Serveru nezískala přístup osoba nezpůsobilá či nezletilá.Veškeré obrazové, textové materiály a databáze kontaktů na Serveru jsou chráněny autorským zákonem. Jakékoli šíření obsahu nebo jeho částí či hromadného získávání obsahu ze Serveru bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele je výslovně zakázáno.
 
Návštěvník se zavazuje k dodržování následujících pravidel pro využívání služeb Serveru:
Návštěvník je osoba starší 18-ti let.
Inzerent uvede při Registraci na Serveru informace, které slouží zejména k identifikaci Inzerenta, ke kontaktu Inzerenta s Provozovatelem a ke kontaktu Inzerenta s Návštěvníky Serveru.

Platební podmínky 
Není-li na webovém rozhraní uvedeno jinak, jsou inzeráty zveřejňovány bezplatně.
 
Podmínky poskytování služeb
Inzerát bude zveřejněn co nejdříve po vyplnění webového formuláře. Správce však musí inzerát schválit.