Ochrana osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Udělujete tímto souhlas společnosti  aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:
- jméno a příjmení
- e-mail
- telefonní číslo
- informace z vkládaného inzerátu

2. Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem reakce na poptávku. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 2 let.


3. V případě cookies: Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies:

Typ Název Účel Expirace Přístup k informacím
Google cookies Google Analytics Google Analytics je nástroj od společnosti Google, který umožňuje vlastníkům webových stránek získávat statistická data o uživatelích svého webu. 2 roky jde o cookie vytvořenou GA
systémová Souhlas s využíváním cookies (cookieAccept) Cookies, do které se uloží souhlas návštěvníka webu s užíváním cookies  5 let Informace o souhlasu s využíváním cookies

   
4. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnost Otýlie Giger, U Stadionu 326/4, Lužice 69618.

5. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
a. Agentura SHOPEA.CZ, s.r.o.
b. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
- vzít souhlas kdykoliv zpět,
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
- na přenositelnost údajů,
- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.